Čo nám do života prinesie vnútorná integrita?

napísala Simona Porubská

Prečo je pre nás ťažké byť len so sebou? Čas strávený so sebou samým nám dovolí skúmať, spoznávať a zoceliť sa. Rozhovormi s naším Ja a očistením od ďalších vplyvov nadobudneme vnútornú integritu – zjednotíme sa. Každý sme v inom štádiu a máme svoju cestu…

Je neznalosť seba samého pôvodom nášho stratenia a nespokojnosti?

Každý sa občas cítime ako cudzinec vo svetovej metropole bez mapy, telefónu a znalosti miestneho jazyka. Nepočúvame a nerozprávame sa so svojím vnútrom, čo vedie k tomu, že sa nepoznáme. Nechceme sa hlbšie zamýšľať a analyzovať svoje pocity a konanie.

Bažíme po tom, čo v nás vyvolal nejaký popud. Porovnávame sa s ostatnými, či ženieme sa za niečím, čo nám chýba, no pritom nevieme, čo chceme a potrebujeme.

Zrazu sme stratení… Uvedomíme si, že staré sme vymenili za nové, ale nové má tiež svoje muchy a nestačí. Alebo, že sme pre niekoho robili niečo a očakávame revanš, ktorý neprichádza. Úplne prirodzene, očakávanie pevne drží sklamanie za ruku a nechce ho pustiť.

Nízka integrita = vysoká neznalosť

Činy, ktoré sme nevykonali v súlade so sebou, časom rozpoznáme a uvedomíme si, že nám hlas radil niečo iné. Neznalosť samého seba a nevedomosť vo vnútri spôsobuje zmeny názorov a myšlienok. Ak nevieme rozoznať, čo sa v nás deje, zabudneme, čo chceme a kam smerujeme.

Nezhoda vedie k nesúladu a chaosu osôb, ktoré v nás žijú. Jedna z nich chce byť sama a premýšľať, druhá potrebuje spoločnosť, tretej sa nič nechce – všetci to dôverne poznáme.

Zosúladenie persón vedie k dohode, „veselému spolunažívaniu“, rozhodnosti a spokojnosti. Naše osoby sa dokonale zladia a vytvoria celok.

Vnútorná integrita ako naša liečiteľka

..neodstráni symptómy. Vylieči príčinu.

Zjednotením všetkých našich Ja (osôb) dosiahneme vyššie vedomie, budeme vedieť, čo od seba môžeme očakávať. Uvedomíme si pôvod obáv a strachov, budeme zodpovední, a tým pádom aj silní.

Vďaka integrite pochopíme, čo naše konanie spôsobuje v ostatných. Zbavíme sa negativizmu a zistíme, aké to je „stať sa, kým sme“ (Friedrich Nietzsche).

Vydajme sa vlastnou cestou..

Na nadobudnutie vnútornej integrity neexistuje jednoduchý recept. K jej objaveniu a nakoniec aj posilneniu vedie kľukatá cesta s mnohými prekážkami. Často sa musíme vydať úplne iným smerom, prekonať nástrahy. Veľa premýšľať, skúmať, analyzovať sa a konverzovať… So svojím Ja, vnútrom, dušou.

Ja, vedomé si seba

Na tejto ceste (nemyslím si, že proces sebapoznávania a sebazdokonaľovania je konečný proces) nás niekto čaká. Príde k nám, chytí nás za ruku, splynie s nami. Je to naše integrované Ja. Ja, ktoré načúva, dokonale sa pozná, dokáže zjednotiť všetky osoby vo svojom vnútri.

Vďaka zjednotenému (integrovanému) Ja presne rozoznáme svoje pocity a budeme vedieť, čo znamenajú. Za svoje konanie preberieme plnú zodpovednosť, pretože si uvedomíme, že vychádza z nášho vnútra. Zlúčením osôb v nás sme si dokázali vytvoriť to najsilnejšie puto. Puto so sebou samým.

Ak budeme žiť v plnom spojení a spolužití so sebou, nebudeme potrebovať a očakávať od iných nič. Staneme sa sebestačnými v každej sfére nášho života. Budeme tolerovať ostatných a chápať, že nedostaneme od každého, čo chceme. Budeme si vedomí, že manžel/manželka, partner/partnerka, kamarát/kamarátka, kolega/kolegyňa, sestra/brat, otec/mama nám dávajú najviac, ako dokážu.

Jediný, od koho máme právo niečo očakávať, je naše integrované Ja..

Mohlo by sa ti páčiť aj

Stránka používa cookies, aby vylepšila Tvoju skúsenosť. Predpokladáme, že ti to nevadí. Ak sa mýlime, môžeš vyjadriť svoj nesúhlas. Potvrdiť Čítaj viac